Radiologia

Radiologia

Zdjęcia RVG

W praktyce znajduje się pracownia rentgenowska. Zdjęcia zębowe wykonywane są techniką radiowizjografii cyfrowej, która polega na cyfrowej rejestracji obrazu. Obraz rentgenowski zęba zapisany zostaje na czujniku i pojawia się na ekranie komputera niemal natychmiast po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie. Zaletą tej metody są mniejsze dawki promieniowania a w związku z tym czasu ekspozycji – do 0,02s (zmniejszenie 10-50x) oraz bardzo dobra rozdzielczość obrazu.

Aparat RVG: