Adres praktyki:

Prywatny Gabinet Stomatologiczny,

lek. stom. E. Bojczuk – Dembska

ul. Kościuszki 22/4, 67- 100 – Nowa Sól