Zasady i warunki

Zasady i warunki
Zasady i warunki
Ogólne
 • Prywatny Gabinet Stomatologiczny jest zawodową praktyką lekarsko- dentystyczną.

 • Prywatny Gabinet Stomatologiczny nie świadczy usług w ramach kontraktu z NFZ. Wszystkie wykonywane zabiegi są zatem pełnopłatne.

Organizacja pracy
 • Przyjęcie pacjentów odbywa się w systemie planowych wizyt umówionych wcześniej osobiście lub telefonicznie.

 • Bez wcześniejszego uzgodnienia przyjmowani są wyłącznie pacjenci z bólem, oraz dzieci do lat 15 z dolegliwościami bólowymi. Konieczna jest telefoniczna informacja, która skróci czas oczekiwania na przyjęcie.

 • Niezbędne jest poinformowanie o rezygnacji z umówionej wizyty. W przypadku dwukrotnego niezgłoszenia się na zaplanowaną wizytę, następuje skreślenie z kolejnych wizyt.

 • Aby zminimalizować ryzyko spóźnień, precyzyjnie zaplanowana jest długość wizyt. Nie zawsze jednak można przewidzieć czas zabiegu i zagwarantować pełną punktualność przyjęć. Dlatego szanując czas pacjentów, lekarz informuje o opóźnieniu, trwającym ponad pół godziny.

 • Warunkami koniecznymi podjęcia leczenia jest podanie przez pacjenta pełnych danych osobowych, rzetelne wypełnienie ankiety odnośnie ogólnego stanu zdrowia oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

 • Plan leczenia powstaje drogą uzgodnień między pacjentem a lekarzem. Wybór metody leczenia wymaga akceptacji obu stron.

 • Prywatny Gabinet Stomatologiczny odmawia wykonania zabiegu osobie pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających oraz osobie niepełnoletniej bez obecności pełnoletniego opiekuna.

 • Lekarz odmówi wykonania zabiegu, jeśli w świetle jego wiedzy nie będzie on dla pacjenta rozwiązaniem korzystnym.

Finanse
 • Koszty zabiegów określane są w oparciu o cennik usług udostępniony w poczekalni.

 • Należności za zabiegi regulowane są każdorazowo po wizycie. Jeśli leczenie przebiega wielo-wizytowo każdorazowo przyjmowane są wpłaty cząstkowe.

 • Przed wykonaniem uzupełnień protetycznych konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości pracy.

 • Na życzenie pacjenta przed podjęciem leczenia może zostać sporządzony jego kosztorys, z zastrzeżeniem jednak, że w trakcie leczenia mogą wystąpić okoliczności zmieniające jego przebieg, a co za tym idzie także koszty.

 • Faktury VAT oraz zaświadczenia o przebiegu leczenia wystawiane są na życzenie pacjenta.

Prawa pacjenta
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom odbywa się z poszanowaniem praw pacjenta określonych w przepisach powszechnie obowiązujących- Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06 listopada 2008 r, rozdz.6, art.20.1; art. 22.1- KARTA PRAW PACJENTA dostępna w gabinecie.